HINNAD

  • Meie veebis:

HINNAD

Kukupai lastehoiu hinnakiri alates 1. september 2022.

Lõplikuks lapsehoiuteenuse maksumuseks lapsevanemale kujuneb teenuse hinnakirja hind miinus elukohajärgse omavalitsuse makstav lapsehoiu toetuse määr (vt. paremal olevast tulbast).


Hindadele lisandub toiduraha! Hindadele ei lisandu käibemaksu!


 Pika päeva lapsehoid

2 päeva nädalas

3 päeva nädalas

4 päeva nädalas

5 päeva nädalas


Lisanduv toitlustuse hind

1 kuu/€

365.-

400.-

445.-

475.-


3,80.- päevas


 


Poole päeva lapsehoid

2 päeva nädalas

3 päeva nädalas

4 päeva nädalas

5 päeva nädalas


Lisanduv toitlustuse hind

1 kuu/€

335.-

360.-

395.-

425.-


3,00.- päevas


Toitlustuse hinnaks arvestatakse 3,80.- eurot päevas lapse kohta 10-tunnise päeva puhul ning 3,00.- eurot päevas 5-tunnise päeva puhul.

Tallinna linna LAPSEHOIU TOETUSE määr 2022 aastal on 200.- eurot kuus. Lisaks hüvitatakse osaliselt toiduraha.

Lapsehoiuteenuse hüvitamise kord.

  • Lapsel ja vähemalt ühel lapsevanemal peab olema Tallinna sissekirjutus.
  • Vanemahüvitis on lõppenud.
  • Laps ei käi veel munitsipaal- või eralasteaias, kuid võib olla nende nimekirjas järjekorras.
  • Laps peab käima päevahoius, millel on tegevusluba.
  • Õigusaktid ja rohkem informatsiooni leiate http://www.tallinn.ee/Lapsehoiuteenuse-huvitamine

TEISTEST VALDADEST KÄIVATE LASTE VANEMAD SAAVAD TAOTLEDA TOETUST OMA ELUKOHAJÄRGSEST KOHALIKUST OMAVALITSUSEST. Toetuste tingimused ja määrad on erinevad. Vaata paremal olevast tulbast või uuri täpsemalt oma elukohajärgse sotsiaaltöötaja käest.

Mida tuleb teha, et kompensatsiooni saada?

Tuleb ära täita TAOTLUS LAPSEHOIU TOETUSE MAKSMISEKS. Seda saab teha sissekirjutuse järgse linnaosavalitsuse või kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnas. (selle lapsevanema järgi, kes läheb toetus taotlema).

Võtke kaasa:
1. OÜ Animari (Kukupai lastehoiu) arve.
2. Maksmist kinnitatav dokument. Näiteks pangast väljatrükitud maksekorraldus (saadud arve alusel);
3. Isikuttõendav dokument
4. Lapse sünnitunistus
5. Oma arvelduskonto number pangas.

Raha kantakse üle Teie pangaarvele tavaliselt 1-2 nädala jooksul.